Gruvene i Kongsberg og Blåfarveverket

Bergverksmuseet, Kongsberg

Sølvgruvene i Kongsberg

Vi kjører fra Oslo til Drammen, med vakker natur og krysser Eikeren før vi ankommer Kongsberg og gruvene der. I Sølvverkets gamle bygning ved Nybrufossen har Norsk Bergverksmuseum samlet de største funn som er brakt ut av norsk fjell. Vi får se gruveutstyr, etser og mineraler. Dessuten vil vi lære om bergverkshistorien. I samme bygning ligger også Kongsberg Skimuseum, Den kongelige mynts museum og en utstillingen om Kongsberg våpenfabrikk.

Siden vi er i gruvenes verden drar vi innom Blåfarveverket som også gir et godt innblikk i gruvedrift, utvikling av vår industri og den vakre naturen vi kjører igjennom. Det er alltid en spesialutstilling av en kjent kunstner på Blåfarveverket. Kanskje går du til innkjøp av noe koboltblått i butikken?